Prosíme všetkých sympatizantov o pomoc nášmu združeniu prostredníctvom 2% z dane

Kliknite sem pre tlačivo

Občianske združenie
MozaikaO nás

Občianske združenie Mozaika je dobrovoľnou organizáciou, ktorá združuje ľudí, ktorí boli alebo sú v psychiatrickom ošetrení, ich blízkych, príbuzných, odborníkov z oblasti psychiatrie a ľudí sympatizujúcich s činnosťou združenia.


Čo vlastne robíme?

Poriadame klubové stretnutia, výlety, rekondičné pobyty,športové akcie, besedy, navštevujeme kultúrne podujatia,zaoberáme sa zhotovovaním úžitkových a darčekových predmetov, navštevujeme našich práve hospitalizovaných členov v nemocnici.


Stretávame sa každú stredu o 14,00 hod. V priestoroch Denného psychiatrického stacionára v NsP v Žiline. Radi privítame každého, kto má o našu činnosť záujem, na veku nezáleží.


Z histórie

Vznikli sme v roku 2003 pri dennom psychiatrickom stacionári v Žiline, Mozaiku založili samotní pacienti. Snažíme sa vyvíjať činnosť, ktorou by sme pomáhali ľuďom s psychickými ťažkosťami, ktorí majú snahu skvalitniť svoj život

Veľa ľudí s duševnými ťažkosťami sa uzatvára a nežije takým spoločenským životom, ako pred ochorením. Mozaika sa usiluje o to, aby títo ľudia, nezostávali sami, aby sa ich problémy neprehlbovali.

Snažíme sa o zlepšenie tolerancie a porozumenia verejnosti voči problémom osôb s duševnými ťažkosťami.

dobrovoľný manažér PaedDr. Kamila Sauermannova


Info

Telefón: 0903 491 527
Č. účtu: 0354291001 / 5600

IČO: 37902954
Právna forma: Občianske združenie
Obchodné meno: OZ Mozaika
Sídlo: Svätoplukova
Súpisné/orientačné číslo: 3302/8
PSČ: 010 01
Obec: Žilina